Skip to Main Content

ឯកសារទាក់ទងនឹងវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-19)

នៅ Dignity Health បញ្ហាប្រឈមដូចជាជំងឺរាតត្បាតសាកលកូវីដ-19 ពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការថែទាំសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកមកសួរសុខទុក្ខ អ្នកជំងឺ សហគមន៍ មូលដ្ឋាន និយោជិត និងគ្រូពេទ្យនៅតែជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់យើង។ យើងនឹងបន្តផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗនៅលើទំព័រនេះដោយមានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត។

ការផ្តោតអារម្មណ៍ដោយមិនផ្លាស់ប្តូរលើសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

Dignity Health Southern California

ប្រសិនបើមានអ្វីមួយ រោគរាតត្បាតសកលកូវីដ-19 បានរឹតត្បិតដំណោះស្រាយរបស់យើងក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកជំងឺគ្រប់រូបដោយការយល់ចិត្តសន្ដោសប្រណី ភាពចិត្តល្អ និងការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងឡើង។

យើងដឹងថា អ្នកអាចមានសំណួរអំពីការទទួលការមើលថែផ្ទាល់។ នោះគឺជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងធ្វើតាមគោលការណ៍សុវត្ថិភាពពី CDC និងប្រមុខរដ្ឋ ហើយយើងកំពុងបន្តការថែទាំនៅកន្លែងដែលយើងមាន ការផ្គត់ផ្គង់ ចំនួនមនុស្ស និងឧបករណ៍ការពារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្តល់ការថែទាំប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

យើងនឹងពិនិត្យអ្នកគ្រប់គ្នាដែលចូលទៅកាន់កន្លែងថែទាំរបស់យើងសម្រាប់រោគសញ្ញាកូវីដ-19 និងទាមទារឱ្យអ្នកជំងឺទាំងអស់ពាក់ម៉ាស់។ ការសម្អាតបន្ថែមត្រូវបានបញ្ចូលចន្លោះនីតិវិធីនីមួយៗ។ ការរឹតត្បិតរបស់អ្នកមកសួរសុខទុក្ខនឹងនៅតែមាន ហើយកន្លែងថែទាំភាគច្រើននឹងមានទីតាំងដែលរៀបចំសម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-19។”

ការបន្តនីតិវិធីជ្រើសរើស

ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការកើនឡើងនៃករណីកូវីដ-19 យើងបានផ្អាកសេវាកម្ម និងនីតិវិធីថែទាំសុខភាពជា បណ្តោះអាសន្ន។ វាគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមួយ ពីព្រោះសេវាកម្មទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺរបស់យើង។ ឥឡូវនេះ យើងកំពុងបន្តធ្វើសេវាកម្ម និងនីតិវិធីតាមកាលវិភាគប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅទីតាំងថែទាំដែល បំពញបានតាមឈុតជាក់លាក់នៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលយើងកំពុងបន្ត សេវាកម្ម។

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការវះកាត់បន្តនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់ សូមស្វែងរកទីតាំងរបស់យើងដែលនៅជិតអ្នក។

អ្នកប្រហែលជាអាចជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកផងដែរដោយមិនចាំបាច់ត្រូវចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកឡើយ។ ជួបអ្នកផ្ដល់សេវាទាំងអស់ដែលផ្ដល់ការជួបសួរសុខទុក្ខតាមវីដេអូ ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការ។

របៀបដែលយើងកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងកូវីដ-19

យើងបានធ្វើការរៀបចំសំខាន់ៗ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19 នៅទីតាំងថែទាំរបស់យើងទូទាំងក្រសួងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ យើងកំពុងតាមដានយ៉ាងជិតសិ្នទ្ធនូវចំនួនអ្នកគួរឱ្យសង្ស័យ ឬអ្នកជំងឺដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងបណ្ដាសហគមន៍របស់យើង និងបន្តតាមដានតាមគោលការណ៍របស់ CDC និងមន្ត្រីសុខាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់រដ្ឋ។ យើងកំពុងតាមដានការផ្គត់ផ្គង់ និងធនធានដទៃទៀតដើម្បីឱ្យយើងអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19 ដោយគ្មានករណីគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកផ្សេងទៀតឡើយ។ សម្រាប់ ការការពារអ្នកជំងឺនិងអ្នកថែទាំរបស់យើង មណ្ឌលថែទាំរបស់យើងក៏បានអនុវត្តតាមគោលនយោបាយ ពាក់ម៉ាស់ជាសកលផងដែរ។

ដើម្បីបង្កើនការទទួលបានការថែទាំ យើងបានពង្រីកការជួបពិគ្រោះនិមិ្មតជាមួយអ្នកផ្ដល់ការថែទាំ។ ហើយដោយសារតែការទូទាត់វិក្កយបត្រគឺជារឿងចុងក្រោយដែលអ្នកគ្រប់គ្នាគួរព្រួយបារម្ភនៅពេលប្រឈមនឹងកូវីដ-19 ដែលអាចពន្យារពេលការទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់អ្នកជំងឺសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត និងការព្យាបាលកូវីដ-19។

ការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូរ៉ូណា

Dignity Health Southern California
អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់យើងកំពុងប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងជាប់លាប់ជាមួយមន្រ្តីសុខាភិបាលក្នុងតំបន់ក្នុងការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូរ៉ូណា។

ផ្នែកមួយចំនួនរបស់យើងកំពុងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធ្វើតេស្តដោយនៅក្នុងរថយន្ត ឬគ្លីនិកព្យាបាលជំងឺក្រៅសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត។ សាកសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការធ្វើតេស្តអាចរកបានតាមរយៈគេហទំព័រ CDC។

នេះគឺជាសកម្មភាពបន្ថែមមួយចំនួនដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃកូវីដ-19៖

  • ចៀសវាងការប៉ះភ្នែក ច្រមុះ និងមាត់របស់អ្នកដោយប្រើដៃដែលមិនបានលាងសម្អាត។
  • លាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូ និងទឹកយ៉ាងហោចណាស់ 20 វិនាទី។ ប្រើទឹកលាងដៃដែលមានជាតិអាល់កុល ដែលមានជាតិអាល់កុលយ៉ាងហោចណាស់ 60 ភាគរយ ប្រសិនបើគ្មានសាប៊ូនិងទឹក។
  • សម្អាត និងសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃដែលប៉ះជាញឹកញាប់ ដូចជាលើតុ ដៃទ្វារ ក្បាលរ៉ូប៊ីណេ និងទូរស័ព្ទ។
  • នៅផ្ទះប្រសិនបើអ្នកឈឺ។
  • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត និងមានរោគសញ្ញាកូវីដ-19 សូមទូរស័ព្ទជាមុនសិន ឬទាក់ទង គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកសម្រាប់ការជួបពិគ្រោះនិម្មិត។

របៀបដែលអ្នកអាចជួយបាន

យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីរក្សាសហគមន៍របស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អនៅចំពោះមុខនឹងកូវីដ-19។ សូមអរគុណចំពោះការស្វែងរកដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្ររបស់អ្នក។ នេះគឺជាវិធីមួយចំនួនដែលអ្នកអាចជួយបាន៖

ជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃកូវីដ-19 តាមរយៈការចាត់វិធានការសំខាន់ៗដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

ការបរិច្ចាគគ្រឿងបរិក្ខារ - ទោះបីយើងមិនបានជួបប្រទះការខ្វះខាតគ្រឿងបរិក្ខារនៅពេលនេះក៏ដោយក៏ផ្នែកជាច្រើនរបស់យើងកំពុងទទួលយកការបរិច្ចាគគ្រឿងបរិក្ខារការពារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការរំពឹងទុកនៃតម្រូវការ នាពេលអនាគត។ របស់របរដែលអាចទទួលយកបានរួមមាន ឈុតវែង ឈុតពេទ្យរុំជិតខ្លួននិងក្បាល ម៉ាស់ ស្រោមដៃ និងវ៉ែនតាការពារភ្នែកដែលប្រើហើយបោះចោលបាន។ ពិនិត្យជាមួយមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់របស់អ្នកសម្រាប់សំណើជាក់លាក់។

គាំទ្រអង្គការសហគមន៍ - អង្គការដែលគួរឱ្យទុកចិត្តជាច្រើនកំពុងឆ្លើយតបនឹងរោគរាតត្បាតសកលកូវីដ-19។ នេះជាចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកអាចពិចារណាក្នុងការគាំទ្រ៖

  • មូលនិធិ Dignity Health និងមូលនិធិជាតិ CHI
  • United Way បានដាក់ដំណើរការមូលនិធិកូវីដ-19។
  • កាកបាទក្រហមអាមេរិកបានរៀបចំឱកាសបរិច្ចាគឈាមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19
  • CDC ផ្តល់នូវគន្លឹះណែនាំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹង និងការថប់បារម្ភអំពីកូវីដ-19

ព័ត៌មាន និងធនធានបន្ថែម

Dignity Health Southern Californiaមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺឆ្លង (CDC)

អង្គការសុខភាពពិភពលោក

មន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

មន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋអារីហ្សូណា

មន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋនេវ៉ាដា

ការណែនាំអំពីសុខភាពសាធារណៈ