អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីជំងឺវីរុសកូរ៉ូណាឆ្នាំ 2019 (COVID-19)


បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី 15 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020

Dignity Health កំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវការវិវត្តចុងក្រោយបំផុតនៃវីរុសកូរ៉ូណា។ យើងនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺ (CDC) និង

មន្ទីរសុខាភិបាលក្នុងតំបន់ ហើយកំពុងអនុវត្តអនុសាសន៍របស់ពួកគេនៅពេលដែលយើងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជំងឺនេះ។ សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកមកជួបពិនិត្យ អ្នកជំងឺ សហគមន៍មូលដ្ឋាន និយោជិត និងគ្រូពេទ្យ នៅតែជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់យើង ហើយយើងកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីកម្រិតដែននៃការរីករាលដាលនៃវីរុស និងការថែទាំអ្នកដែលត្រូវការ។ យើងនឹងបន្ត

ផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗនៅលើទំព័រនេះនៅពេលមានព័ត៌មានបន្ថែម។

ព័ត៌មានអំពីវីរ៉ុសកូរ៉ូណា

ជំងឺវីរុសកូរ៉ូណាឆ្នាំ 2019 (ជាអក្សរកាត់ COVID-19) គឺជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលអាចចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់។ ឥឡូវនេះ COVID-19 កំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ខណៈពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនបំផុតមានហានិភ័យទាបក្នុងការឆ្លងវីរុស វាអាចឆ្លងតាមរយៈការទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកដែលបានឆ្លងរួចហើយ។ ស្វៃងយល់បន្ថែមទៀតអំពីរបៀបដែលវីរុសកូរ៉ូណាឆ្លងនៅលើ គេហទំព័ររបស់ CDC

ជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុស

ការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាមួយចំនួនអាចជួយការពារការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង។ រដ្ឋជាច្រើនបានអនុវត្តការរឹតត្បិតលើការប្រមូលផ្តុំខ្នាតធំ ហើយប្រជាជនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យអនុវត្តការឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមដោយជៀសវាងពីហ្វូងមនុស្ស និងរក្សាគម្លាត 6 ហ្វីតពីគ្នានៅពេលដែលនៅតាមទីសាធារណៈ។

នេះគឺជាសកម្មភាពបន្ថែមមួយចំនួនដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19

§  ជៀសវាងការទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយមនុស្សដែលឈឺ។

§  ជៀសវាងការប៉ះភ្នែក ច្រមុះ និងមាត់របស់អ្នកដោយប្រើដៃដែលមិនបានលាងសំអាត។

§  លាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូ និងទឹកយ៉ាងហោចណាស់ 20 វិនាទី។ ប្រើទឹកលាងដៃដែលមានជាតិអាល់កុលដែលមានជាតិអាល់កុលយ៉ាងហោចណាស់ 60 ភាគរយ ប្រសិនបើគ្មានសាប៊ូនិងទឹក។

ការផ្លាស់ប្តូរនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់យើង

មន្ទីរពេទ្យ Dignity Health មួយចំនួនកំពុងផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ពួកគេដើម្បីជួយថែទាំអ្នកជំងឺដែលមានវីរុសកូរ៉ូណា និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលរបស់វីរុសនេះ។ ការផ្លាស់ប្តូរនានាអាចត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះគោលនយោបាយសួរសុខទុក្ខ ឬការពិនិត្យមុនពេលសួរសុខទុក្ខ។មន្ទីរពេទ្យខ្លះក៏កំពុងចាប់ផ្តើមរៀបចំឡើងវិញនូវនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើស ហើយ ការសម្រេចចិត្តទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលក្នុងតំបន់។

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នក ឬទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

តើរោគសញ្ញានៃវីរុសកូរ៉ូណាមានអ្វីខ្លះ?

អ្នកជំងឺដែលមានផ្ទុក COVID-19 មានរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមស្រាលទៅធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចរួមមានគ្រុនក្តៅ ក្អក និង/ ដកដង្ហើមខ្លីៗ។

តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើខ្ញុំកំពុងមានរោគសញ្ញាវីរុសកូរ៉ូណា?

ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាអ្នកមានរោគសញ្ញានៃ COVID-19, សូមធ្វើតាមជំហានខាងក្រោមដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ជំងឺមិនឱ្យឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សនៅក្នុងផ្ទះ ឬសហគមន៍របស់អ្នក៖

§  ស្នាក់នៅផ្ទះ លើកលែងតែទទួលការព្យាបាល។ ដាក់កម្រិតសកម្មភាពនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់អ្នក ជៀសវាងការទៅលេងកន្លែងសាធារណៈ និងកុំប្រើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ ជិះឡានរួមគ្នា ឬជិះតាក់ស៊ី។

§  ទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ប្រសិនបើជំងឺរបស់អ្នកកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ។ ទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកដោយទូរស័ព្ទមុនពេលទៅជួបពិនិត្យនៅការិយាល័យ។ ប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកថា អ្នកមានឬអាចមានរោគសញ្ញាដូចវីរ៉ុសកូរ៉ូណា ដូច្នេះពួកគេអាចចាត់វិធានការដើម្បីការពារមនុស្សផ្សេងទៀតពីការឆ្លងមេរោគ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត អ្នកត្រូវទូរស័ព្ទទៅ 911 ដោយជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកបញ្ជូនដែលអ្នកបាន ឬកំពុងត្រូវបានវាយតម្លៃរក COVID-19 ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន សូមពាក់ម៉ាសមុខមុនពេលសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្របន្ទាន់មកដល់។

§  ពាក់ម៉ាសមុខ។ ការពាក់ម៉ាសមុខនៅពេលអ្នកនៅក្បែរមនុស្សផ្សេងទៀតអាចជួយការពារ ការរីករាលដាលនៃវីរុសនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក។

ការធ្វើតេស្តរកវីរ៉ុសកូរ៉ូណា

អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់យើងកំពុងធ្វើការជាមួយមន្រ្តីសុខភាពក្នុងតំបន់ក្នុង ការធ្វើតេស្តិ៍រកវីរុសកូរ៉ូណា។ ឥឡូវនេះ មានតែមនុស្សដែលមានរោគសញ្ញាប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើតេស្ត។ ក្នុងករណីភាគច្រើនបំផុត ការធ្វើតេស្តអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនគិតថ្លៃ។

ការជួបពិនិត្យសុខភាពជាក់ស្តែង

យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកពិចារណាការជួបពិនិត្យ (តាមរយៈការជជែកតាមទូរស័ព្ទ ឬវីដេអូឆាត) ជំនួសឱ្យការមកជួបផ្ទាល់មិនថាអ្នកមានរោគសញ្ញា COVID-19 ឬអត់។ សម្រាប់អ្នកដែលមានរោគសញ្ញានៃ COVID-19 សូមទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្តល់ជូនការពិនិត្យតាមវីដេអូរបស់យើងមុនពេលជួបផ្ទាល់។ វេជ្ជបណ្ឌិតខ្លះរបស់យើងនៅ Dignity Health ផ្តល់ជូនការជួបពិនិត្យជាក់ស្តែងជាជម្រើសមួយជំនួសការជួបផ្ទាល់ - សូមសួរវេជ្ជបណ្ឌិតយឬការិយាល័យក្រុមវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកទូរស័ព្ទចូល។

តើមន្ទីរពេទ្យត្រៀមព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺឆ្លងតាមវិធីណា?

មន្ទីរពេទ្យរបស់យើងកំពុងធ្វើតាមការណែនាំចុងក្រោយបំផុតពី CDC និងទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈនានា។ យើងបានរៀបចំជាមួយបុគ្គលិក ការផ្គត់ផ្គង់ និងឧបករណ៍ដើម្បីកំណត់ ញែក និងព្យាបាលអ្នកជំងឺណាដែលស្វែងរកការថែទាំនៅតាមកន្លែងរបស់យើង។

ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងវគ្គធ្វើផែនការកំពុងបន្តដោយមានភាពជាដៃគូជាមួយមន្ត្រី សុខាភិបាលក្នុងតំបន់។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីជំងឺឆ្លង មេរោគនៅឯណា?

យើងនឹងបន្តផ្តល់បច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលមានព័ត៌មានបន្ថែម។ អ្នកក៏អាចរកបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនៅលើគេហទំព័រ CDC ក៏ដូចជាគេហទំព័ររបស់មន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋរបស់អ្នក។

 

មន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

មន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋអារីហ្សូណា

មន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋនេវ៉ាដា